"

Bí quyết đổi mới là tập trung toàn bộ sức lực,
nhưng không phải để chống lại cái cũ mà để xây dựng cái mới

"

Socrates - triết gia